Kalite Anlayışımız

Çağdaş Yapı
Kalite Standartları

Çağdaş Yapı, Müşteri Memnuniyetini, şirket geleceğinin güvencesi olarak benimsemekte ve tüm kaynaklarını, tercih edilir ve güvenilir bir şirket olmaya odaklamaktadır. Bu nedenle;

•  Kalite anlayışımız, müşteri şartlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak sürekli gelişimi hedeflemektedir.
•  Sürekli kalite gelişimi için, teknolojiyi, eğitimli ve birikimli çalışanlar ile buluşturan bir organizasyon yapısı temel alınmakta ve benimsenmektedir.
•  Çalışanlarımıza kurallara uygun olarak verilen eğitimler ile görevlerini, kalite oluşturma sorumluluğu içerisinde yapmaları esas alınmaktadır.
•  Kaliteli imalat için, kaliteli girdi ve hizmet kullanımının bilinci ile tedarikçi ve taşeronlarımız da sistemimizin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
•  Küresel sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizin, toplum ve çevre olgusu gözetilerek icra edilmesine önem verilmektedir.

İnternet Sitesi Tasarımı